.
 
Strona główna O stowarzyszeniu Placówki Kontakt

Warszawa - sejm RP 6 czerwca 2016

Debata w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej na temat systemu doskonalenia nauczycieli.

Zaproszenie - ,                           Program -


więcej zdjęć

Ełk 31 marca 2016

31 marca 2016 roku odbyła się w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku regionalna konferencja na temat: „Z perspektywy ucznia. Uczniowie zdolni w ełckich szkołach”. Była to II regionalna konferencja na temat pracy w uczniem zdolnym. Dr Urszula Wyrzykowska-Dudek wiceprezes Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli wygłosiła wykład na temat Każdy ma w sobie pierwiastek twórczy. Jak go odkryć?. W konferencji wzięli udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących, dyrektorzy i nauczyciele, a co najważniejsze – uczniowie.

Więcej informacji - ,               Program i cele -


więcej zdjęć

Kluczbork 11 kwietnia 2016

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku po raz dwunasty zorganizował Forum Edukacyjnym, dotyczące głównie działań wychowawczych, którego celem jest inspirowanie i wspieranie w skutecznych działaniach w obszarze nauczania i wychowania. W ramach forum prezentowane były zagadnienia związane z motywowaniem uczniów. Wystąpiła dr Marzena Żylińska neurodydaktyk, wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu, z wykładem Uwierzyć w siebie! Skąd się biorą problemy z motywacją.

W debacie Jakiej chcemy szkoły! zabrali głos uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, odpowiadając na pytania zaproponowane przez nauczycieli. Prezentowane też były badania wśród młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych skupione na ich wizji szkoły.

W forum udział wzięli przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy i nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele biblioteki pedagogicznej, dyrektorzy, konsultanci i doradcy metodyczni placówek doskonalenia nauczycieli.

Forum objęte zostało honorowym patronatem Starosty Kluczborskiego oraz Burmistrza Kluczborka.


więcej zdjęć

Iłża - 28-29 października 2015

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli - organizatorzy ogólnopolskiej konferencji nt. Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli-zmiany od 01.01.2016 r.

Celem konferencji:

 • analiza obecnego stanu funkcjonowania doskonalenia i doradztwa metodycznego w Polsce

 • przygotowania koncepcji pracy powiatowych placówek doskonalenia nauczycieli

 • zapoznanie ze stanem prac nad systemem doskonalenia nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej i przedstawienie  działalności OSPIGSODN

Miejsce konferencji:

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
21-100 Iłża
ul. Jakubowskiego 5

Falenty 24 - 25 czerwca 2014

W Falentach pod Warszawą 24 i 25 czerwca 2014 r. dyskutowano na temat nowego modelu doskonalenia nauczycieli.


więcej zdjęć

 Sanok 3 czerwca 2014

3 czerwca 2014 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku odbyła się konferencja Pamięć, edukacja, wychowanie 1989 – 2014.

Celem konferencji było ukazanie dorobku szkół w dziedzinie wychowania obywatelskiego i patriotycznego w dobie przemian ustrojowych w naszym kraju.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele społeczności szkolnych z terenu Powiatu Sanockiego: dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie, a także zaproszeni goście reprezentujący lokalne samorządy oraz instytucje działające na rzecz oświaty.


powiększ

Iłża 12 - 13 marca 2012

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli - organizatorzy ogólnopolskiej konferencji nt. System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół. Współpraca placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno pedagogicznych".


więcej zdjęć

Olsztyn 9-10 czerwca 2010

W dniach 9 – 10 czerwca 2010 r. w Olsztynie ogólnopolskie seminarium nt. Wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym oraz szkół w rozwoju organizacyjnym


więcej zdjęć

Konferencja Iłża 28-30 września 2009

Poniżej relacja z konferencji DOSKONALENIE I DORADZTWO METODYCZNE NAUCZYCIELI – STAN OBECNY, PRZEMIANY dla dyrektorów powiatowych placówek doskonalenia nauczycieli.


więcej zdjęć

Wesele nadwiślańskie

Po raz kolejny w Szkolnym Muzeum Ziemi Nadwiślańskiej w Antoniówce odbyło się spotkanie z tradycją. Robiliśmy już palmy wielkanocne, uczestniczyliśmy w wielkanocnym śniadaniu, w przygotowanej z wielkim rozmachem nocy świętojańskiej, w życiu wsi „Od św. Marcina życie toczy się koło komina”.

Dotychczas jako Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie, byliśmy współorganizatorami spotkań, tym razem zostaliśmy zaproszeni w charakterze gości weselnych.

więcej...

 

Wspomaganie działań 22 - 23 kwietnia 2009

W dniach 22 - 23 kwietnia 2009 r. w Warszawie w Hotelu Portos odbyło sie spotkanie członków Stowarzyszenia na temat "Wspomaganie działań ośrodków poprzez partnerstwo krajowe oraz współpracę ponadnarodową". Podczas spotkania odbyło się walne zebranie.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej.


więcej zdjęć

sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Od 10 do 12 czerwca 2008 r. dyrektorzy powiatowych i gminnych placówek doskonalenia nauczycieli uczestniczyli w warsztatach na temat "Jak profesjonalnie reprezentować organizację - czyli sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych".
Warsztaty zostały zorganizowane przez CODN i odbywały się w ośrodku szkoleniowym w Sulejówku.

Szkolenie to jest trzecim modułem cyklu spotkań warsztatowych, nad którego organizacją i przebiegiem czuwa Bogusława Kalinowska.

Tematy modułów I i II:
 • Proces zarządzania, role, zadania i kompetencje dyrektora.
 • Stres w pracy dyrektora - jak efektywnie zarządzać stresem?

Szkolenia są niezwykle wartościowe interesujące, w związku z tym prosimy o zarezerwowanie w kalendarzach terminu 27 - 29 października 2008, ponieważ w tych dniach planowany jest moduł IV poświęcony tematyce "Marketing w zarządzaniu placówką doskonalenia nauczycieli"

Po zajęciach odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Oto relacja zdjęciowa z naszego spotkania.


więcej zdjęć

konferencja 17-18 grudnia 2007

Konferencja dla dyrektorów ODN na temat „Fundusze społeczne i strukturalne – możliwości aplikowania”.

Organizator: Marta Choroszczyńska, Pracownia Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli w CODN.


więcej zdjęć

Sulejówek 19-21 listopada 2007

 Podczas ostatniego spotkania w Sulejówku 19-21.XI. 2007 przebojem były "Stres w pracy dyrektora - Jak efektywnie zarządzać stresem". Zajęcie prowadzili trenerzy z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Organizator: Bogusława Kalinowska, Pracownia Rozwoju Kadr Zarządzających Systemu Oświaty w CODN.

 


więcej zdjęć

Sulejówek - 18-19września 2007

W pierwszym dniu spotkania było szkolenie na temat "Archiwizacja dokumentacji placówki", a w drugim „Ocenianie w sieci – zmiany metod i organizacji w ocenianiu zewnętrznym".

We wspólnej kolacji po pracowitym dniu brał udział Henryk Szaleniec (na zdjęciu poniżej), który w następnym dniu prowadził szkolenie, współfinansowane z FS, na temat „Ocenianie w sieci".

 


więcej zdjęć

Sulejówek 17-19 maja 2007

I znów miłe spotkanie i szkolenie w Sulejówku w ramach programu "Proces zarządzania, role, zadania i kompetencje dyrektora". Odbyło się 17, 18 i 19 maja 2007 r.

Kierownik projektu: Bogusława Kalinowska, Pracownia Rozwoju Kadr Zarządzających Systemu Oświaty w CODN.


więcej zdjęć

Sulejówek 28 lutego 2007

28 lutego 2007 r. w Sulejówku uczestniczyliśmy w seminarium, którego organizatorem były Beata Kossakowska i Marta Choroszczyńska z Pracowni Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli w CODN. Prelegentami byli T. Łecka, W. Kołodziejczyk - CODN oraz R. Szubański - MEN.

Po zajęciach odbyło się walne zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu w 2006r. oraz omówiono sprawy bieżące.

 


więcej zdjęć

Sejm RP 29 listopada 2006

29 listopada 2006 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja zatytułowana:

WIZJA POLSKIEGO PATRIOTYZMU

Jej współorganizatorzy to Kancelaria Sejmu RP oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.


więcej zdjęć

Toruń 20 - 22 listopada 2006

W dniach 20 - 22 listopada 2006r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Rybaki 57 odbyła konferencja dla członków Stowarzyszenia.

Program konferencji:
 • Nowe wyzwania w pracy wychowawczej szkoły i nauczyciela - prof. dr hab. Alekszander Nalaskowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Wychowanie w strategii edukacyjnej państwa - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu,
 • Doskonalenie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w ofercie ośrodków doradztwa i doskonalenia nauczycieli,
 • Jak szkoła może skutecznie wspierać wychowanie ucznia? - dyskusja, Gimnazjum Akademickie jako przykład pracy z uczniem zdolnym" - wizyta w Gimnazjum Akademickim w Toruniu,
 • Zasady techniki prawodawczej i stosowanie kpa w pracy dyrektora,
  Zajęcia w zespołach problemowych.

Szczegółowy program konferencji


więcej zdjęć

Sulejówek 11 – 12 września 2006

Konferencja dla dyrektorów powiatowych i gminnych placówek doskonalenia nauczycieli odbyła się w Sulejówku w dniach 11 – 12 września 2006 r.

Temat konferencji:
NOWE WYZWANIA W PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY I NAUCZYCIELA
Program spotkania:
 • Oferta Edukacji Ekonomicznej dla nauczycieli – Monika Jaranowska
 • Raport o dyrektorach szkół – Mirosław Sielatycki, CODN
 • Propozycja zbierania danych o działalności powiatowych i gminnych placówkach doskonalenia nauczycieli – Elżbieta Tołowińska–Królikowska, CODN
 • Program CKE – Agnieszka Pfeiffer, CKE
 • Edukacyjna Wartość Dodana – program CKE dla gimnazjów – dr Roman Dolata, UW


więcej zdjęć

Sejm RP 11 lipca 2006

11 lipca 2006 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Temat obrad:
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz analiza funkcjonowania placówek doskonalenia

Obradom przewodniczyła Poseł Krystyna Szumilas. Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.


więcej zdjęć

OPOCZNO 12 – 14 czerwca 2006

W dniach 12 – 14 czerwca 2006 r. w Opocznie odbyła się konferencja dla Dyrektorów Samorządowych Ośrodków Metodycznych i Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

Temat konferencji:
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRZEZ INSTYTUCJE ORGANIZUJĄCE DOSKONALENIE ZAWODOWE

W programie konferencji m. in. dokonano prezentacji Zjednoczonego Programu Operacyjnego Funduszu społecznego, zaprezentowano doświadczenia i możliwości współpracy z Qualifizierugsforderwerk Chemie GmbH w zakresie kształcenia zawodowego oraz określono stanowisko Towarzyszenia w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


więcej zdjęć

Kraków 13 – 15 czerwca 2005

W dniach 13 – 15 czerwca 2005 r. w Krakowie odbyła się konferencja dla Dyrektorów Samorządowych Ośrodków Metodycznych i Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

Temat konferencji:
O wyższą jakość polskiej szkoły
Obrady przebiegały w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Krakowie. Podczas obrad zostały wykorzystane dwie prezentacje: Doskonalenie nauczycieli i Problemy dla ośrodków doskonalenia nauczycieli.


więcej zdjęć

Sulejówek 1 – 3 marca 2005

W dniach 1 – 3 marca 2005 r. w Sulejówku odbyła się konferencja dla Dyrektorów powiatowych i gminnych placówek doskonalenia nauczycieli zorganizowana przez CODN w Warszawie.

Temat konferencji: 
Prezentacja wyników badań Instytutu Spraw Publicznych na temat funkcjonowania doradztwa metodycznego oraz nadzór pedagogiczny nad placówką i w placówce

Organizator: Elżbieta Królikowska, Marta Choroszczyńska - Pracownia Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli w CODN.


więcej zdjęć

Warszawa 6 – 7 lutego 2004

W dniach 6 – 7 lutego 2004 r. w Warszawie odbyła się konferencja dla Dyrektorów Samorządowych Ośrodków Metodycznych i Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli zorganizowana przez wydawnictwo JUKA: "Jak wspierać polską oświatę?"

Temat konferencji:
Aktualne problemy edukacji europejskiej

 


więcej zdjęć

 

 

Copyright © 2006-2016 Stowarzyszenie ODN