Strona główna O stowarzyszeniu Placówki Kontakt

Konferencja w Kąśnej Dolnej
22 - 23 września 2016

Szanowni Państwo!

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządowych Powiatowych i Gminnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, zapraszają na Ogólnopolską Konferencję dotyczącą aktualnego stanu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz jego dalszych perspektyw "Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli - perspektywa zmiany". Konferencja odbędzie się 22 i 23 września 2016 r. w Kąśnej Dolnej.

Do pobrania: zaproszenie i program konferencji

Zapraszamy - Zarząd Stowarzyszenia

Narada w iłży 7 - 8 lipca 2016

W związku z proponowanymi przez MEN zmianami i potrzebą ustalenia wspólnego stanowiska do zaprezentowania w MEN, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza w trybie pilnym wszystkich zainteresowanych dyrektorów lub wytypowanych przez dyrektorów przedstawicieli - powiatowych i miejskich ośrodków doskonalenia nauczycieli na spotkanie w dniach 7 i 8 lipca 2016 r. do MODN w Iłży ul. Jakubowskiego 5.

Początek spotkania w dniu 7 lipca godz. 14.00

Warszawa - sejm 6 czerwca 2016

Debata w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej na temat systemu doskonalenia nauczycieli.


więcej informacji

Falenty - nowy model doskonalenia

Konferencja w Iłży

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli - organizatorzy ogólnopolskiej konferencji nt. Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli-zmiany od 01.01.2016 r.

Cele konferencji:

  • analiza obecnego stanu funkcjonowania doskonalenia i doradztwa metodycznego w Polsce

  • przygotowania koncepcji pracy powiatowych placówek doskonalenia nauczycieli

  • zapoznanie ze stanem prac nad systemem doskonalenia nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej i przedstawienie  działalności OSPIGSODN

Miejsce konferencji:

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
21-100 Iłża
ul. Jakubowskiego 5


1% podatku

Prosimy członków Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli o wpłacanie podatku 1% od osób fizycznych na konto naszej organizacji pożytku publicznego.

Wszystkie wpłacone środki przeznaczone będą na działania statutowe, gdzie głównym celem jest: podnoszenie poziomu edukacji społeczeństwa przez wspieranie programowe, organizacyjne i rzeczowe samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Oto nr rachunku bankowego

Alior Bank 77249000050000450059920742

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POWIATOWYCH I GMINNYCH SAMORZĄDOWYCH OŚRODKÓW DOSKONALENIA NAUCZYCIELI oraz
numer KRS: 0000121568
adres: Lublin, ul. Jemiołowa 41. tel 081 532 50 57

  1. la dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz przedszkoli i szkół, placówek oświatowych, instytucji działających na rzecz oświaty, poradnictwa zawodowego, warsztatów, szkoleń, kursów, wystaw, odczytów, dyskusji.
  2. Organizowanie, prowadzenie zbiórek publicznych, kiermaszy, loterii fantowych , festynów, bali charytatywnych, konkursów, quizów.
  3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 

Copyright © 2006-2016 Stowarzyszenie ODN